Вісник державної служби України 2/2013

Черговий випуск журналу у 2013 році коротко інформує читачів про підсумки та пріоритети діяльності Нацдержслужби України, а також про організацію наукової діяльності та діяльність громадської ради за минулий рік.

Традиційною темою випуску є підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, зокрема компетентнісний підхід до управління людськими ресурсами на державній службі, супроводження Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації», сучасні тенденції організації безперервної професійної освіти.

Крім того, акцент зроблено на міжнародних аспектах розвитку державної служби, зокрема проведенні інституційної реформи у сфері виконання майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, досвіді країн ОЧЕС, Великої Британії, країн СНД з актуальних проблем сьогодення.

 

 

 

 

Зміст номера

ТРИБУНА НАЦДЕРЖСЛУЖБИ
В. Толкованов. Діяльність Нацдержслужби України: пріоритети, досягнення, виклики ...... 4
Ю. Лихач. Організація наукової діяльності Нацдержслужби України на сучасному етапі реформування державної служби ..... 10

АДМІНРЕФОРМА ТА НОВА ЯКІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
В. Гошовська, Л. Пашко. «Елітознавство» як навчальна дисципліна в контексті безперервної професійної освіти представників адміністративно-управлінської та політичної еліт ..... 12  

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
О. Зайченко, О. Тороканець-Турченко. Інституційна реформа у сфері виконання майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом ..... 17

ІМІДЖ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Н. Ларіна. Імідж як комунікативна основа позиціонування влади ..... 20

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА
М. Канавець, А. Кукуля. Впровадження компетентнісного підходу до управління людськими ресурсами на державній службі ..... 24

ГРОМАДСЬКІСТЬ І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
В. Купрій, О. Підоріна. Діяльність громадської ради при Нацдержслужбі України ..... 27

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
В. Ковальчук. Професійний розвиток — важлива складова формування Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» ..... 30

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА СТАНДАРТИ ЄС
О. Цикалюк, С. Копань. Посилення інституційного розвитку та належного врядування країн — членів ОЧЕС ..... 33
О. Лиска. Реформування публічного управління у Великобританії: впровадження ідеї «великого суспільства» на місцевому рівні ..... 38
К. Шадыбеков. Децентрализация государственной власти в Кыргызской Республике: конституционно-правовые принципы ..... 44

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Г. Кернес. Виявлення характеру соціального самопочуття працівників органів державної влади різного рівня: соціологічний аналіз ..... 50

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Огляд останніх законодавчих змін ..... 55
Державна цільова програма розвитку державної служби на період до 2016 року ..... 61

КОМЕНТАРІ ТА РОЗ’ЯСНЕННЯ ..... 76

ДАЙДЖЕСТ КЛЮЧОВИХ ПОДІЙ ..... 78

ПРАКТИКУМ ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯ
Х. Грушник. Вимоги до мови та стилю закону ..... 85

 

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини