Оцінювання стану справ у системі державного управління України за участі програми SIGMA

Оцінювання стану справ у системі державного управління України за участі програми SIGMA

16 Листопада 2017 року у Клубі Кабінету Міністрів України в рамках міжнародної конференції «Реформа державного управління в Україні: здійснення оцінки стану справ, досягнення та виклики» відбулося офіційне відкриття Оцінювання стану справ у системі державного управління за участі програми SIGMA, що передбачено Планом заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки. Результати цієї оцінки будуть оприлюднені у липні 2018 року та дозволять оновити завдання та заходи Стратегії реформування державного управління України.

1.Принципи державного управління

Процес оцінювання буде здійснюватися на основі принципів державного управління розроблених програмою SIGMA.

Принципи:

- є основою державного управління– як “належне” виглядає на практиці;

- засновані на законодавстві ЄС, найкращому досвіді країн ЄС та ОЕСР, міжнародних   стандартах та вимогах;

- надають дороговказ країнам у здійсненні реформ – українська стратегія реформування ДУ побудована на цих принципах;

- дозволяють побачити нинішній стан справ та точки вимірювання прогресу з часом.

Принципи використовуються :

Для розробки та реалізації реформ:

 • Рекомендації для реформування стратегій державного управління (ДУ) та управління державними фінансами (УДФ);
 • Мірила для окремих проектів реформ;
 • Рекомендації для покращeння законодавства (напр., Закон про держслужбу);

Для оцінки нинішнього стану і прогресу в часі:

 • Базова оцінка;

Для діалогу з ЄС та іншими донорами:

 • Формулювання показників бюджетної підтримки галузей.

Сфери дії принципів:

 1. Стратегія реформування державного управління:
 • Актуальність та надійність планів реформи державного управління (РДУ);
 • Політичне керівництво та технічна координація;
 • Моніторинг виконання;

      2.   Розробка та координація політики:

 • Належна координація центром забезпечення уряду;
 • Міжміністерська координація;
 • Розробка політики;
 • Доступ до законів;

      3.   Державна служба та управління людськими ресурсами:

 • Організація та робота державної служби;
 • Набір та підвищення людей на основі вмінь і заслуг;
 • Підготовка та професіоналізація;

      4.   Підзвітність:

 • Організація та підзвітність органів управління;
 • Доступ до інформації;
 • Можливість адміністративного та правового відшкодування;
 • Незалежний контроль;

      5.   Надання послуг:

 • Покращання послуг для населення та бізнесу;
 • Кращі адміністративні процедури;
 • Послуги з е-врядування.

Структура принципів

 • 17 ключових вимог, що визначають загальні характеристики належного державного врядування.
 • 48 принципів, згрупованих відповідно до ключових вимог, що стосуються:

–     реалізації та практичної дії системи;

–     моніторингу на основі фактів;

–     Під-принципи, що точніше визначають необхідні компоненти.

 • Аналітична частина пояснює шляхи практичного втілення принципів та оцінки прогресу з використанням якісних та кількісних показників.

Мета існування методики показників у принципах:

 • Не знаючи точки відліку, важко вирішити, що саме треба міняти;
 • Не аналізуючи поступ в часі, неможливо зрозуміти, що саме вдалося досягти;
 • Отже мета – надати методичний інструмент для оцінки нинішнього стану справ та прогресу в часі.

2.Організація процесу оцінки

Роль українських органів в процесі:

-          Координація збору даних, зустрічіпід час місії з встановлення фактів : Секретаріат Кабінету Міністрів (для всіх напрямків), та Національне агентство України з питань державної служби (для напрямків державної служби та управління персоналом) .

-          Секретаріат Кабінету Міністрів та Нацдержслужба введуть відповіді та дані в систему збору даних (PARIS), але може знадобитися подання від інших органів.

-          Яке подання від органів може знадобитись:

-          надання документів, файлів;

-          надання кількісних даних;

-          надання роз'яснень, коли виникають запитання;

-          зустрічі з експертами програми SIGMA під час місії з встановлення фактів;

-          перевірка фактів доповіді.

Основні етапи процесу

Початок

16-17 листопада 2017року:  запуск проекту на вищому рівні.

30 листопада 2017 року: тренінг з роботи в системі збору даних PARIS та відкриття системи PARIS для внесення даних.

ФЗД (форми для збору даних) будуть попередньо заповнені місцевими експертами програми SIGMA (коли це можливо).

ФЗД надаватимуться англійською. Будуть отримані файли Excel, перекладені українською мовою, але відповіді на питання потрібно вводити в ФЗД в системі PARIS.

Перший етап

Кінець листопада 2017 – 22 грудня: Перша частина даних / відповідей завантажується в PARIS – дані, відповіді, які можна завантажити вже до кінця року.

До 2 лютого 2018 року: друга частина даних / відповідей завантажується в PARIS.

В ідеалі бажано вводити відповіді в систему PARIS англійською мовою. В ідеалі також бажано завантажувати документи англійською мовою. Якщо це неможливо, відповіді мають бути надано українською мовою а документи завантажено українською мовою, але, якщо можливо, з англійським заголовком файлу.

В ФЗД, дуже часто використовується два терміни:

-          рік, що передує останньому повному календарному року;

-          останній повний календарний рік.

Оскільки збір даних буде завершено в 2018 році, рік, що передує останньому повному календарному року означає 2016 рік, а останній повний календарний рік означає 2017 рік.

Якщо дані за 2017 рік недоступні, але у вас є дані за 2016 рік, необхідно надати дані за 2016 рік (але необхідно додати коментар про це). Нові, більш актуальні дані можуть бути введені в систему пізніше (але не пізніше 11 травня).

Якщо дані недоступні, будь ласка, вкажіть це. Інакше програма SIGMA не буде знати причини, за якої дані не були завантажені. Або ж інформуйте про те, що дані будуть надані пізніше.

Коли запитуються файли персоналу, мається на увазі анонімізовані файли.

Програма SIGMA гарантує, що внутрішні дані, як, наприклад, рекрутингові документи, оцінки Мінфіну щодо бюджетного впливу тощо не будуть передані нікому, крім SIGMA, і будуть використовуватися лише для цілей аналітики.

3. Другий етап

Тиждень з 19–25 лютого 2018 року: місія з встановлення фактів в Києві.

       Під час місії з встановлення фактів будуть організовані зустрічі з відповідними особами із представлених державних органів, з метою:

-підтвердити деякі дані, які були отримані;

-надання деяких роз'яснень щодо отриманих даних;

Чим точніше будуть надані відповіді перед місією, тим менше часу займуть місії з встановлення фактів.

4. Перевірка фактів

Тиждень з 2–8 квітня 2018 року: повідомлення, відправлені для перевірки фактів в Україну.

 До 27 квітня: отримання назад звітів після перевірки фактів/ місія з перевірки фактів.

 11 травня – дата завершення. Після цієї дати не буде прийматися жодних нових даних / інформації.

Перевірка фактів - час для надання останніх даних або відсутніх даних, якщо вони тимчасово доступні.

Під час перевірки фактів можливо буде обговорити з програмою SIGMA проект рекомендацій.

5. Складання та перевірка звіту

Кінець червня: звіт надсилається в Україну та ЄС.

3.Сфери оцінки та органи, що залучаються

 1. 1.      Розробка та координація політики (відповідальний СКМУ)

(Залучені : Секретаріат Кабінету Міністрів України; Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції; Апарат ВРУ;  Міністерство аграрної політики та продовольства; Міністерство економічного розвитку і торгівлі; Міністерство соціальної політики; Міністерство екології та природних ресурсів України; Міністерство юстиції ).

 1. 2.      Публічна служба та управління людськими ресурсами (відповідальний НАДС)

(Залучені: Національне агентство України з питань державної служби;  Міністерство економічного розвитку і торгівлі; Державна фіскальна служба України; Пенсійний фонд України; Державна казначейська служба; )

 1. 3.      Підзвтіність (відповідальний СКМУ)

(Залучені: Секретаріат Кабінету Міністрів України; Міністерство фінансів; Міністерство внутрішніх справ; Міністерство юстиції; Міністерство економічного розвитку і торгівлі; Міністерство освіти і науки; Уповноважений Верховної Ради з прав людини; Державна судова адміністрація)

 1. 4.      Надання послуг (відповідальний СКМУ)

(Залучені: Міністерство економічного розвитку і торгівлі; ДМС; Міністерство внутрішніх справ; Державне агентство з питань електронного урядування;  Державна регуляторна служба; СКМУ; Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Міністерство юстиції , Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціальної політики,  Міністерство інформаційної політики).

Робота в системі збору даних PAR.IS

         Для проведення оцінки програмою SIGMA було створено электрону систему збору даних PAR.IS (Public Administration Reform Information System). PAR.IS - це Інформаційна Система Реформи Державного Управління, що створена в формі опитувальника, куди має бути внесена необхідна інформація органами що залучені до процесу оцінки.

Процес оцінювання включає наступні етапи:

1)      Створення Проекту Оцінки та визначення користувачів (виконує SIGMA);

2)      Відкриття для попереднього заповнення Форм збору даних (ФЗД) (виконує SIGMA);

3)      Заповнення відповідей на запитання в ФЗД (заповнюють Місцеві експерти програми SIGMA);

4)      Відкриття ФЗД для надання відповідей країною (SIGMA);

5)      Перевірка заповненої інформації, надання відповідей на питання в ФЗД (Визначені представники державних органів);

6)      Надсилання відповідей в ФЗД програмі SIGMA (визначені представники державних органів);

7)      Підтвердження відповідей (Питання можуть бути знову відкриті для відповідей) (Виконує SIGMA);

8)      Оцінка критеріїв (Assess criteria in AS), та надсилання програмі SIGMA (експерти ЄС);

9)      Підтвердження оцінок (SIGMA);

10)  Підготовка Звіту за результатами Оцінки (SIGMA);

11)  Закриття проекту оцінювання (SIGMA).

Надання точних даних та документів важливе, оскільки відсутність даних та інформації означає нижчі значення показників. Програма SIGMA проводить аналіз на підставі доказів, і, зокрема, для показників, тому потрібні фактичні дані, щоб дати позитивну оцінку.

PAR.IS – Огляд системи
(Адреса, дані користувача, вхід у систему)

Адреса:

https://par.is.sigmaweb.org/

Підтримувані браузери: Chrome, Firefox, Internet Explorer

Щоб увійти у систему необхідно ввести:

Ім’я користувача = адреса електронної пошти (усі маленькі літери)

Пароль (обирає користувач)

Для першого входу необхідно активувати обліковий запис через автоматичне повідомлення. Після входу в систему необхідно натиснути на кнопку «DATA COLLECTION SHEET» (Форми збору даних). Далі треба вибрати в полі «Assesment project name» (Назва аналітичного проекту) та клікнути по надпису «Ukraine_2018».

Щоб побачити запитання категорії «Принцип», натисніть на рядок з позначкою «Принцип» у навігаційному меню в лівій частині екрану. Натиснувши на категорію «Сфера», ви побачите запитання, що не належать до конкретних принципів, а стосуються певної сфери в цілому. Натиснувши на «Глобальні» запитання, ви побачите запитання, що не належать до однієї сфери, а стосуються усіх сфер одразу.

В системі PAR.ISіснує декілька видів запитань (відповідей):

 • Текстові запитання;
 • Радіо-кнопки – як правило, варіанти «Так» і «Ні» (дозволяється обрати лише один варіант);
 • Віконця для прапорців – перелік з варіантами (дозволяється обрати більше ніж один варіант);
 • Числова відповідь;
 • Таблиця або матриця для заповнення;
 • Група запитань, запитання + підзапитання, умовні запитання (розгалуження);
 • Ви можете (або повинні) додавати вкладення, наводити пояснення.

Залежно від запитання та типу користувача системи PAR.ISіснують статуси запитань (відповідей):

 • Відкриті до автозаповнення – Відкриті SIGMA (світло-жовті) (їх бачить тільки SIGMA + місцевий експерт);
 • З автозаповненням – заповнені місцевим експертом (блакитні) (їх бачить тільки SIGMA + місцевий експерт, допоки SIGMA не відкриє їх для надання відповідей);
 • Відкриті до надання відповідей – відкриті SIGMA (жовті);
 • З відповіддю («Чернетка») – з відповіддю державного посадовця або колеги (сині)
 • З відповіддю («Надіслано») – надіслано до SIGMA державним посадовцем (світло-зелені)
 • З відповіддю («Затверджено») – Затверджено SIGMA (зелені).

Відповідь на запитання

В системі PAR.IS кнопка «Зберегти» не передбачена.  Щоб зберегти відповідь, необхідно натиснути на наступне запитання або на частину екрану поза запитанням.

Відповідь на запитання – Завантаження файлу

Для вибору файлу необхідно використовувати кнопку «Переглянути». Не можна використовувати функцію перетягування!

Імена файлів, що завантажуються мають бути унікальними (ідентичні імена не дозволяються).

Кнопка «Завантажити» в системі PAR.IS не передбачена. Щоб завантажити файл, натисніть на наступне запитання або на частину екрану поза запитанням.

Також система передбачає можливість надіслати запитання колезі. Для цього вам необхідно натиснути на синю кнопку, що знаходиться в правому верхньому кутку екрана, внизу під ім’ям користувача. Після чого з’явиться діалогове меню в якому необхідно буде поставити відмітку напроти питань, які ви б хотіли надіслати. Далі необхідно натиснути кнопку «Next» (далі), після цього натиснути кнопку «Send email».

Ваші колеги матимуть статус анонімних (незареєстрованих) користувачів і бачитимуть лише ті запитання, посилання на які ви їм надішлете. Для них також не передбачено кнопки «Зберегти», і їм теж потрібно буде натиснути на частину екрану поза запитанням для збереження відповіді. Ви побачите їхню відповідь у системі.

Коли ви будете задоволені відповіддю, її потрібно буде надіслати до SIGMA. Ви не зможете редагувати надіслану відповідь. Якщо ви захочете її змінити, вам потрібно буде звернутися до місцевого координатора із проханням відкрити відповідь для редагування.

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини