Групи аналізу політики

Групи аналізу політики є робочими групами, які утворюються центральними органами виконавчої влади з метою аналізу проблеми у певній сфері (секторі) державного управління та підготовки проекту політичної пропозиції для вирішення цієї проблеми.

Метою діяльності груп аналізу політики є формування у державних службовців практичних навичок з аналізу політики, організації ефективних комунікацій під час процесу адаптації українського законодавства до норм і стандартів ЄС, підвищення професійної спроможності державних службовців з питань демократичних процедур ухвалення урядових рішень на основі кращого міжнародного досвіду.

Процес формування та порядок діяльності груп аналізу політики було визначено у розпорядженні Кабінету Міністрів України від 02 березня 2010 року № 334-р та наказі Головдержслужби від 02 квітня 2010 року № 91, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2010 року за № 309/17604 (втратив чинність відповідно до наказу НАДС від 13 січня 2020 року № 3-20, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2020 року за № 126/34409).

На практиці, аналіз політики – методика та практика демократичного урядування, що полягає у всебічному вивченні ситуації та визначенні проблеми у певній сфері (секторі) державного управління, аналізі її причин, визначенні альтернативних шляхів її розв’язання та виборі оптимальних рішень на основі оцінки впливу та із врахуванням позицій різних зацікавлених сторін.

Аналіз політики є раціональним процесом, оскільки він складається з низки етапів, які необхідно пройти, щоб досягти бажаного результату. Цей систематичний характер аналізу політики можна поділити на сім етапів:

  • визначення проблеми та методів аналізу політики (формування дерева проблем);
  • формування цілей та результатів політики, створення матриці політики;
  • ідентифікація та вибір альтернативних шляхів розв'язання проблем і впровадження політики;
  • проведення аналізу впливу урядових рішень на різні сфери суспільного життя та аналізу ризиків;
  • розрахунок вартості урядового рішення;
  • проведення публічних консультацій та громадських обговорень у процесі вироблення варіантів розв'язання проблеми;
  • планування впровадження та моніторингу реалізації політики.

За результатами діяльності груп аналізу політики складаються аналітичні документи. Прикладами таких документів є Білі та Зелені книги, що у формі політичної пропозиції подаються на розгляд Кабінету Міністрів України.

Крім того, групи аналізу політики засвідчили свою ефективність у підготовці органів державної влади до використання інструментів інституційної розбудови Twinning і TAIEX.

Наразі організація діяльності груп аналізу політики набуває нового змісту, Здійснюється впровадження у діяльність органів виконавчої влади України механізму та практичних інструментів аналізу політики, нових засад функціонування груп аналізу політики, зокрема відповідно до Стратегії реформування державного управління України на період до 2021 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 474-р (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1102-р), та Концепції, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2016 року № 905-р, в міністерствах було створено директорати політики та запроваджено посади фахівців з питань реформ, до ключових завдань і функцій яких є аналіз, формування та координація політики у відповідній сфері державного управління.

Це в свою чергу сприятиме суттєвому наближенню державного управління до міжнародних стандартів і світової практики.

 

Додаткова інформація:

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини