Громадянські компетентності на державній службі

Формування громадянської компетентності є нагальною потребою сучасності.

Під громадянською компетентністю розуміють здатність людини активно, відповідально й ефективно реалізовувати громадянські права та обов’язки з метою розвитку демократичного громадянського суспільства адже якість демократії і визначається рівнем компетентності громадян.

У переважній більшості країн із розвиненою демократією функціонує історично і культурно сформована система здійснення загального народовладдя, яка спирається на відповідне національне законодавство, урядову політику, діяльність місцевих органів влади й самоврядування та передбачає належний рівень культури усіх учасників цього процесу. Але глобальні зміни, які відбуваються у сучасному світі свідчать про те, що практично кожна із держав змінює параметри своєї життєдіяльності, адаптується до нових умов. Нові політичні реалії потребують нових підходів, нових навичок і нової громадянської культури. Процес формування безперервний і складний. Але досягти бажаних результатів можливо, зокрема і завдяки систематичній громадянській освіті.

Громадянська освіта спрямована на створення критичної маси громадян, які володіють повною та достовірною інформацією про свої права та обов’язки, незалежно і критично формують власну думку та готові до громадської діяльності.

Важливою складовою громадянської освіти є формування громадянських компетентностей у тих, хто є безпосередніми учасниками суспільно-політичного життя, зокрема публічних службовців.

Центром спільно з НАДС за сприяння та підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні реалізовано низку заходів, спрямованих на розвиток громадянської (політичної) компетентності публічних службовців, зокрема:

 • підготовлено посібник «Політична освіта публічних службовців в Україні»;
 • розроблено онлайн-курс «Політична освіта публічних службовців в Україні». За результатами проходження онлайн-курсу сертифікат отримали 974 особи (курс розміщено на освітній онлайн-платформі Української школи урядування);
 • протягом 2020 року спільно із Інститутом підготовки кадрів державної служби зайнятості проведено навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Політична освіта публічних службовців в Україні», учасниками якого стали 50 осіб.

 

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини

Громадянські компетентності на державній службі

Формування громадянської компетентності є нагальною потребою сучасності.

Під громадянською компетентністю розуміють здатність людини активно, відповідально й ефективно реалізовувати громадянські права та обов’язки з метою розвитку демократичного громадянського суспільства адже якість демократії і визначається рівнем компетентності громадян.

У переважній більшості країн із розвиненою демократією функціонує історично і культурно сформована система здійснення загального народовладдя, яка спирається на відповідне національне законодавство, урядову політику, діяльність місцевих органів влади й самоврядування та передбачає належний рівень культури усіх учасників цього процесу. Але глобальні зміни, які відбуваються у сучасному світі свідчать про те, що практично кожна із держав змінює параметри своєї життєдіяльності, адаптується до нових умов. Нові політичні реалії потребують нових підходів, нових навичок і нової громадянської культури. Процес формування безперервний і складний. Але досягти бажаних результатів можливо, зокрема і завдяки систематичній громадянській освіті.

Громадянська освіта спрямована на створення критичної маси громадян, які володіють повною та достовірною інформацією про свої права та обов’язки, незалежно і критично формують власну думку та готові до громадської діяльності.

Важливою складовою громадянської освіти є формування громадянських компетентностей у тих, хто є безпосередніми учасниками суспільно-політичного життя, зокрема публічних службовців.

Центром спільно з НАДС за сприяння та підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні реалізовано низку заходів, спрямованих на розвиток громадянської (політичної) компетентності публічних службовців, зокрема:

 • підготовлено посібник «Політична освіта публічних службовців в Україні»;
 • розроблено онлайн-курс «Політична освіта публічних службовців в Україні». За результатами проходження онлайн-курсу сертифікат отримали 974 особи (курс розміщено на освітній онлайн-платформі Української школи урядування);
 • протягом 2020 року спільно із Інститутом підготовки кадрів державної служби зайнятості проведено навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Політична освіта публічних службовців в Україні», учасниками якого стали 50 осіб.

 

Актуально? Розкажіть друзям!

 • Інструмент інституціональної розбудови Twinning

  Twinning (англ. twins — близнюки) — інструмент інституціональної розбудови, у рамках якого відбувається співпраця на рівні державних службовців аналогічних органів державної влади країн-членів ЄС та України. Інструмент Twinning передбачає надання довгострокової допомоги (період підготовки проєкту Twinning в середньому складає 1–1,5 роки, а період реалізації 1–3 роки) з метою впровадження елементів державного управління, необхідних для адаптації національного законодавства до норм та стандартів ЄС.
  Детальніше
 • Інструмент інституціональної розбудови TAIEX

  TAIEX – це інструмент технічної допомоги та обміну інформацією, що надається Європейською Комісією з метою розбудови інституціональної спроможності, наближення та імплементації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу (acquis communautaire), а також його подальшого ефективного застосування.
  Детальніше

CAF

Загальна схема оцінювання (CAF) – це система управління якістю, розроблена на основі Моделі досконалості Європейського фонду управління якістю (EFQM), який є ефективним інструментом удосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Станом на 2021 рік система управління якістю, створена відповідно до вимог Загальної схеми оцінювання (CAF), ефективно функціонує в 4160 організаціях із 59 країн світу.
Детальніше

Функціональне обстеження

Аналіз діяльності органу державної влади проводиться шляхом функціонального обстеження. Функціональне обстеження – це аналітична методика оцінки ефективності діяльності органів виконавчої влади, яка є інструментом аналізу функцій та оцінки ефективності управлінської діяльності органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів.
Детальніше

Ґендерна рівність на державній службі

Національним агентством України з питань державної служби (далі – НАДС) здійснюється низка заходів для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та подолання усіх форм дискримінації за ознакою статі. Підпунктом 7 пункту 1 статті 4 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII визначено, що одним з принців державної служби є забезпечення рівного доступу до державної служби, тобто заборона всіх форм та проявів дискримінації, відсутність необґрунтованих обмежень або надання необґрунтованих переваг певним категоріям громадян під час вступу на державну службу та її проходження.
Детальніше

Громадянські компетентності на державній службі

Формування громадянської компетентності є нагальною потребою сучасності. Під громадянською компетентністю розуміють здатність людини активно, відповідально й ефективно реалізовувати громадянські права та обов’язки з метою розвитку демократичного громадянського суспільства адже якість демократії і визначається рівнем компетентності громадян.
Детальніше