Рекомендації ОЕСР з питань лідерства та спроможності державної служби

Зазначені Рекомендації ОЕСР з питань лідерства та спроможності державної служби визначають яким чином країни можуть забезпечити, щоб їхні державні служби відповідали цілям сьогоднішніх політичних викликів та були здатні вивести державний сектор у майбутнє.

Рекомендації ґрунтуються на наборі загальноприйнятих принципів, розроблених Робочою групою з питань державної зайнятості та менеджменту. Під час розробки Рекомендацій до 14 вересня 2018 року були проведені широкі громадські консультації, які сприяли високому рівню участі державних службовців, громадян та експертів з усього світу. Уряди, менеджери з відбору персоналу, керівники з управління персоналом, міжнародні організації, науковці та приватні особи заохочувалися брати участь у формуванні майбутньої зайнятості та лідерства у державному секторі.

У Рекомендаціях представлено 14 принципів державної служби відповідно до 3 головних основ:

    I. Культура і лідерство, керовані цінностями.

1. Визначення цінностей державної служби та сприяння прийняттю рішень на основі цінностей.
2. Розбудова спроможності лідерства на державній службі.
3. Забезпечення інклюзивної та безпечної державну службу, яка відображає різноманітність суспільства, яке вона представляє.
4. Створення активної та інноваційної державну службу, яка має довгострокову перспективу у розробці та реалізації політики та послуг.

   II. Досвідчені та ефективні державні службовці.

5. Постійне визначення навичок та компетенцій, необхідних для перетворення політичного бачення на послуги, що надають в інтересах всього суспільства.
6. Залучення та утримання працівників з навичками та компетенціями, що необхідні на ринку праці.
7. Добір, відбір та просування кандидатів через прозорі, відкриті та засновані на заслугах процеси для гарантування справедливого та рівного ставлення.
8. Розвиток необхідних навичок та компетенцій шляхом створення культури та середовища навчання на державній службі.
9. Оцінювання, винагородження та визнання ефективності, таланту та ініціативи.

   III.     Реагуючі та адаптивні державні системи зайнятості.
10. Уточнення інституційних обов’язків щодо управління людьми.
11. Розробка довгострокового, стратегічного і системного підходу до управління людьми на основі доказового та інклюзивного планування.
12. Встановлення необхідних умов для внутрішньої і зовнішньої мобільності робочої сили та адаптивності з метою відповідності навичкам, які користуються попитом.
13. Визначення та пропозиція прозорих правил та умов зайнятості, які належним чином відповідають функціям посади.
14. Забезпечення можливості працівників сприяти покращенню надання державних послуг та брати участь як партнери у питаннях управління державними послугами.

Остаточний прийнятий текст Рекомендацій (від 17 січня 2019 року) міститься в онлайн-збірнику правових інструментів ОЕСР.

Завантажити прикріплення:

Актуально? Розкажіть друзям!