Основні досягення у 2018 році

З 2011 року НАДС приймає активну участь у сферах діяльності Робочої панелі «Врядування та реформа державного управління» Тематичної платформи 1 «Зміцнення інститутів та забезпечення належного врядування» ініціативи ЄС «Східне партнерство» (далі – Робоча панель), зокрема на постійній основі бере участь у засіданнях Робочої панелі та у заходах, організованих країнами Східного партнерства, а також щороку готує пропозиції до проекту Плану заходів Тематичної платформи 1 «Зміцнення інститутів та забезпечення належного врядування» на відповідний рік.

Починаючи з 2013 року, у рамках співробітництва з ініціативою ЄС «Східне партнерство» НАДС було забезпечено підготовку та реалізацію 19 комунікативних заходів.

Заходи, організовані НАДС

Так, у 2018 році в рамках реалізації Плану заходів на 2018-2019 роки за підтримки Робочої панелі НАДС було організовано 2 комунікативні заходи:

 • Семінар «Забезпечення гендерного паритету на державній службі» (22 листопада 2018 року, м. Київ, Україна).

Захід організовано з метою сприяння запровадженню гендерної рівності та практичної інтеграції гендерного підходу в діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад країн-членів ЄС та країн ініціативи ЄС “Східне партнерство”, а також обговорення актуальних питань та кращих практик щодо забезпечення, впровадження рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування на центральному та місцевому рівнях.

Участь у заході взяли представники міністерств, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування країн ініціативи ЄС «Східне партнерство», закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку магістрів у галузі знань «Публічне управління та адміністрування», центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, інститутів громадянського суспільства, міжнародні та вітчизняні експерти з питань забезпечення рівних прав жінок та чоловіків.

 • Семінар «Оцінка вартості стратегій як невід’ємна частина процесу стратегічного планування» (06 грудня 2018 року, м. Київ, Україна);

Семінар організовано спільно з Секретаріатом Кабінету Міністрів України з метою обговорення актуальних питань і практики здійснення оцінки вартості стратегій як невід’ємної частини процесу стратегічного планування в країнах-членах Європейського Союзу, країнах ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство» та країнах-кандидатах на вступ до Європейського Союзу в контексті ефективного вдосконалення системи державного управління та системи управління державними фінансами..

У заході взяли участь представники центральних органів виконавчої влади країн ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство», відповідальні за координацію та проведення процесу розробки та визначення вартості стратегій, представники Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Верховної Ради України, представники країн-членів Європейського Союзу та країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу, інститутів громадянського суспільства, міжнародні та вітчизняні експерти.

Заходи, організовані в країнах ініціативи ЄС «Східне  партнерство»

Впродовж 2018 року відбулись такі комунікативні заходи за кордоном:

 • міжнародний семінар «Функціональний та інституційний аналіз державних установ, організаційної структури» (20 квітня 2018 року, м. Тбілісі, Грузія), організований Бюро державної служби спільно з Агентством з міжнародного розвитку США (USAID) у рамках ініціативи ЄС «Східне партнерство»;
 • міжнародний семінар «Модель «єдиного вікна» для доступного, прозорого і ефективного надання публічних послуг» (21 вересня 2018 року, м. Баку, Азербайджанська Республіка) у рамках ініціативи ЄС «Східне партнерство» з метою обговорення основних новацій у наданні публічних послуг, підвищення довіри громадян до державних інститутів, здійснення обміну досвідом та ідеями щодо системи «єдиного вікна» між державними органами країн ініціативи ЄС «Східне партнерство».

Участь у засіданнях Робочої панелі

У 2018 році за участі представників НАДС відбулось 2 засідання Робочої панелі «Врядування та реформа державного управління» Тематичної платформи 1 «Зміцнення інститутів та забезпечення належного врядування» ініціативи ЄС «Східне Партнерство», зокрема:

 • Чотирнадцяте засідання Робочої панелі (15-16 березня 2018 року, м. Єреван, Республіка Вірменія).

Чотирнадцяте засідання було присвячене обговоренню питань стратегічного планування, визначеного одним з пріоритетних завдань Сфери 1 Робочої панелі, яка створена для започаткування стратегічних рамок та виступає ключовим елементом в процесі планування та координації політики.

 • П’ятнадцяте засідання Робочої панелі (07-08 листопада 2018 року, м. Прага, Чеська Республіка).

Чергове засідання було організовано з метою обговорення питань підзвітності у державному управлінні, вдосконалення процедури надання послуг в країнах ініціативи ЄС «Східне партнерство» шляхом спрощення адміністративних процедур та раціоналізації державного управління, а також впровадження гендерного підходу та гендерно-орієнтованого бюджетування в умовах реформування державного управління.

Варто зазначити, що засідання Робочої панелі організовуються Європейською службою зовнішньої діяльності з метою обговорення основних результатів реалізації Плану заходів на поточний рік та актуальних питань удосконалення системи державного управління у державах-членах ЄС та країнах ініціативи ЄС «Східне партнерство».

Проект PADOS

В рамках співробітництва з ініціативою ЄС «Східне партнерство» НАДС є координатором впровадження проекту «Представницька демократія, відкрите управління та ефективне електронне врядування» (Participatory Democracy, Open Governance & Efficient eGovernment Services project – PADOS ІІ) в Україні, який засновано Фінським інститутом державного управління (HAUS).

Так, 13 листопада 2018 року НАДС спільно з Фінським інститутом державного управління (HAUS) та Міністерством фінансів Фінляндської Республіки у рамках проекту PADOS ІІ відбувся семінар «Сучасне лідерство та розвиток потенціалу у державному секторі в країнах Східного Партнерства».

Семінар організовано з метою обговорення питань розвитку управлінського потенціалу представників вищого корпусу державної служби та їх лідерських компетентностей, реформування системи управління персоналом у державних органах, а також обміну досвідом щодо професійного розвитку державних службовців.

Участь у заході взяли керівники служб управління персоналом центральних органів виконавчої влади, члени Комісії з питань вищого корпусу державної служби, представники НАДС, Національної академії державного управління при Президентові України, вищих навчальних закладів та центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Публікації

Крім того, у рамках співробітництва з ініціативою ЄС «Східне партнерство» НАДС було розроблено низку інформаційно-аналітичних та методичних матеріалів з питань реформування державної служби та її адаптації до стандартів ЄС, зокрема:

 • брошуру «Місцеве самоврядування в країнах Східного партнерства»;
 • посібник «Професійний розвиток державних службовців в країнах Східного партнерства: результати порівняльного дослідження реформи державної служби»;
 • посібник «Державна служба країн Східного партнерства»;
 • матеріали учасників тренінгу «Побудова професійної, сталої та політично неупередженої державної служби: роль трансформаційного лідерства та організаційної культури».
 • посібник «Гендерна політика в системі публічного управління України.

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини