Система професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

Система професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

Кабінет Міністрів України постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 затвердив нову редакцію Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

Професійне навчання – набуття та вдосконалення професійних знань, умінь та навичок державними службовцями, головами місцевих державних адміністрацій, їх першими заступниками та заступниками, посадовими особами місцевого самоврядування, що забезпечує відповідний рівень їх професійної кваліфікації для їх професійної діяльності.

Водночас професійний розвиток – безперервний, свідомий, цілеспрямований процес особистісного та професійного зростання, що базується на інтеграції знань, умінь і компетентностей.

Система професійного навчання створюється для задоволення потреб державних органів та органів місцевого самоврядування, на які поширюється дія Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», у високопрофесійних фахівцях і забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності учасників професійного навчання.

Система професійного навчання базується на таких принципах:

 • обов’язковості та безперервності професійного навчання протягом проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, роботи в державних органах, здійснення повноважень депутата місцевої ради;
 • цілеспрямованості, прогностичності та випереджувального характеру;
 • інноваційності та практичної спрямованості;
 • індивідуалізації та диференціації підходів до навчання;
 • відкритості та академічної доброчесності;
 • наближеності освітніх послуг до місця проживання та проходження служби особи;
 • гарантованості фінансування професійного навчання.

Інституційна структура системи професійного навчання включає:

 • замовників освітніх послуг у сфері професійного навчання;
 • суб’єктів надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерів);
 • саморегулівні професійні об’єднання (професійні асоціації, професійні мережі) суб’єктів надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерів) (далі - саморегулівні професійні об’єднання).

Види професійного навчання:

 • підготовка – успішне виконання учасниками професійного навчання відповідної освітньо-професійної програми, що є підставою для присудження ступеня вищої освіти за рівнем магістра за спеціальностями, необхідними для професійної діяльності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, зокрема за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»;
 • підвищення кваліфікації – набуття учасниками професійного навчання нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань;
 • стажування– набуття учасниками професійного навчання практичного досвіду виконання завдань та обов’язків у професійній діяльності або галузі знань;
 • самоосвіта – самоорганізоване здобуття учасниками професійного навчання певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, дозвіллям.

За результатами професійного навчання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування нараховуються кредити ЄКТС, які підлягають обліку, що ведеться службами управління персоналом.

Державні службовці у межах виконання індивідуальних програм та посадові особи місцевого самоврядування мають набирати не менше одного кредиту ЄКТС протягом календарного року.

 

Завантажити прикріплення:

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини